Res Tuta - adventure brokers
Hunting Adventures Gourmet Fishing Contacts
Ethical rules
 1. Mēs zinām mūsu partnerus. Mēs viņus esam satikuši vai iepazinuši no cilvēkiem, kam mēs uzticamies.
 2. Mēs atbalstām vides projektus tajās vietās, kur esam aktīvi, tai skaitā - lietus mežu vairošana.
 3. Mēs medījam ētiski un pārliecināmies, ka mūsu partneri un klienti dara tieši tāpat.
 4. Mēs piedodam medībām nozīmīgu lomu medību saimniecību saglabāšanā - ne tikai Āfrikā.
 5. Mēs vēlamies dot medībām vērtību. Tas ir no medību saimniecību saglabāšanas viedokļa. Bez vērtības īpaši plēsējiem draud izmiršana.
 6. Mēs fokusējamies uz cilvēkiem, dzīvo dabu un vidi apvidos, kur mēs esam aktīvi. Mēs cenšamies to pienācīgi izbaudīt.
 7. Mēs vēlamies sadarboties ar partneriem, kas fokusējas uz ekoloģiju un cenšas atbalstīt interesi par oriģinālo populāciju un savvaļas dabu.
 8. Mēs respektējam likumus un noteikumus vietās, kurās mēs strādājam.
 9. Mēs esam ļoti uzmanīgi ar pārbaudēm tādās valsīs, kurās mēs domājam, ka likumi ne vienmēr tiek ievēroti.
 10. Mēs strādājam tikai ar partneriem, kas respektē dzīvnieku vajadzības (pat tēviņu), lai tos aizsargātu dažādos laika periodos viena gada ietvaros.
 11. Medījot tikpat labi putnus, kā zīdītājus, par dzīvniekiem un to gaļu ir pienācīgi jāparūpējas,
 12. Mēs patreiz kontrolējam savus partnerus un pārliecināmies, ka mūsu ētikas noteikumi tiek respektēti un ievēroti. Ja tas nenotiek, mēs pārtraucam sadarbību.
Contacts | Ethical rules | Wallpapers
Top.LV